Gå vidare till innehåll

MAJ REA - SPARA UPP TILL 50%

Fri frakt över 350kr

Kontakta oss

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur Hemma Deal ("Hemma Deal", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, skyddar och använder den personligt identifierbara informationen ("Personlig information") som du ("Användare", "du" eller "din") kan tillhandahålla på hemmadeal.se webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (gemensamt "Webbplats" eller "Tjänster"). Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller hanterar.

AUTOMATISK INSAMLING AV INFORMATION

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som din enhets IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemtyp och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, tiden som spenderas på dessa sidor, information du söker efter på vår webbplats, åtkomsttider och datum, och annan statistik.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du emellertid vill använda några av webbplatsens funktioner kommer du att bli ombedd att lämna viss personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information du medvetet ger oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll, gör ett köp eller fyller i onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla din e-postadress, namn, telefonnummer, adress eller annan personlig information. Du kan välja att inte ge oss din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan komma åt, lägga till, uppdatera och ta bort viss personlig information om dig. Informationen du kan visa, uppdatera och ta bort kan ändras när webbplatsen eller tjänsterna ändras. När du uppdaterar information kan vi dock behålla en kopia av den oreviderade informationen i våra register. Viss information kan finnas kvar i våra privata register efter att du har raderat sådan information från ditt konto. Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda alla aggregerade data som härrör från eller införlivar din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV INSAMLAD INFORMATION

All information vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra vår webbplats; förbättra kundservicen och svara på frågor och e-postmeddelanden från våra kunder; behandla transaktioner; skicka nyhetsbrev; skicka e-postmeddelanden som lösenordspåminnelser, uppdateringar etc; driva och driva vår webbplats och våra tjänster. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om webbplatsanvändning. Dessa statistiska uppgifter aggregeras inte på annat sätt på ett sådant sätt att de skulle identifiera någon särskild användare av systemet.

Vi kan behandla personuppgifter relaterade till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera att vi enligt vissa lagstiftningar kan ha rätt att behandla information tills du invänder mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning. (ii) Tillhandahållande av information är nödvändigt för utförandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella skyldigheter före avtalets ingående; (iii) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) Behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som ligger hos oss; (v) Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personlig information är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

ÖVERFÖRING OCH LAGRING AV INFORMATION

Beroende på var du befinner dig kan dataöverföringar innebära överföring och lagring av din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättats av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker kan du ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

ANVÄNDARNAS RÄTTIGHETER

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att få veta om information behandlas av oss, få upplysningar om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och be om att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt att, under vissa omständigheter, få din personliga information raderad från oss; (vii) Du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan registeransvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att din information behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på skyldigheter före avtalet.

 

RÄTTEN ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Om personlig information behandlas för allmänhetens intresse, i utövandet av en officiell myndighet som tilldelats oss eller för de legitima intressen som vi eftersträvar, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din speciella situation för att motivera invändningen. Du måste dock veta att om din personliga information behandlas för direkt marknadsföring, kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring kan du hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

HUR MAN UTÖVAR DESSA RÄTTIGHETER

Eventuella förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt.

FAKTURERING OCH BETALNINGAR

Vi använder betalningsprocessorer från tredje part för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation på ett säkert sätt. Sådana tredjepartsprocessorers användning av din personliga information regleras av deras respektive sekretesspolicyer som kan eller inte kan innehålla integritetsskydd lika skyddande som denna sekretesspolicy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicy.

PRODUKT- OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER

Vi kan ingå avtal med andra företag för att tillhandahålla vissa produkter och tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har inte behörighet att använda eller avslöja informationen förutom vad som är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav. Vi kan dela personlig information för dessa ändamål endast med tredje part vars sekretesspolicy överensstämmer med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på personlig information Våra tjänsteleverantörer får den information de behöver för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja personlig information för egen marknadsföring eller andra ändamål.

 

 

BARNS INTEGRITET

Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte skicka in någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via vår webbplats eller tjänst, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det å dina vägnar).

NYHETSBREV

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

COOKIES

Webbplatsen använder "cookies" för att hjälpa till att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade till dig och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem, besök internetcookies.org

Förutom att använda cookies och relaterad teknik som beskrivs ovan kan vi också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användare och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som också kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende.

SPÅRA INTE SIGNALER

Vissa webbläsare har en Do Not Track-funktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tiden. Vår webbplats spårar inte sina besökare över tid och över tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de visar dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy vad de presenterar för dig.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi skyddar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information i dess kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integriteten och integriteten för all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras under överföring av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

 

DATAINTRÅNG

I händelse av att vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyrats eller att användarnas personuppgifter har lämnats ut till oberoende tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi tror att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av överträdelsen eller om meddelande annars krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande till dig.

JURIDISK INFORMATION

Vi kommer att avslöja all information vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande juridisk process, och när vi i god tro anser att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en myndighetsbegäran. I händelse av att vi går igenom en affärsövergång, till exempel en sammanslagning eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personlig information sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar i hur vi behandlar personlig information. När ändringar görs kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan också meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation som du har lämnat. Alla uppdaterade versioner av denna sekretesspolicy kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade sekretesspolicyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade sekretesspolicyn (eller sådan annan handling som anges vid den tiden) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda dina personuppgifter på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs vid den tidpunkt då dina personuppgifter samlades in.

APPAR FRÅN TREDJE PART

Genom att använda vår webbplats samtycker du (besökaren) till att tillåta tredje part att behandla din IP-adress för att bestämma din plats för valutakonvertering. Du samtycker också till att ha den valutan lagrad i en sessionscookie i din webbläsare (en tillfällig cookie som automatiskt tas bort när du stänger din webbläsare). Vi gör detta för att den valda valutan ska förbli vald och konsekvent när du surfar på vår webbplats så att priserna kan konverteras till din (besökarens) lokala valuta.

 

GODKÄNNANDE AV DENNA POLICY

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

KONTAKTA OSS

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör individuella rättigheter och din personliga information, kan du skicka ett e-postmeddelande här.

Detta dokument uppdaterades senast den 13 juli, 2023

 

Säker frakt

Vi garanterar en säker frakt.

Betala senare med Klarna

Hos Hemmadeal kan du betala först efter du fått hem din vara med Klarna.

Tusentals nöjda kunder

Företaget bakom Hemmadeal har sålt varor till tusentals nöjda kunder!

30 dagars returrätt

Du behöver inte oroa dig för priset. Vår prisgaranti gör att du kan handla med trygghet.